Jak poprawnie zgłosić reklamację ?

Dla klientów posiadających konto na b2btrade.eu:
  1. Logujemy się w serwisie b2btrade.eu podając wszystkie niezbędne dane
  2. Przechodzimy do zakładki „Reklamacje” > „Zgłoś reklamację”
  3. Wypełniamy obowiązkowo wszystkie niezbędne pola
  4. Podajmy numer faktury zakupowej  w formacie FS-numer faktury / końcówka
  5. Podajemy przyczynę reklamacji oraz określamy żądanie jakiego oczekujemy
  6. Załączamy dowód zakupu klienta końcowego i zdjęcia przedstawiające ew. usterkę, które muszą być wyraźne i widoczne, maksymalna wielkość zdjęć nie może przekroczyć 512 kb
  7. Odpowiedź na zgłoszenie otrzymają Państwo niezwłocznie po przeanalizowaniu jej przez nasz dział reklamacji. Odpowiedź ta wraz z dodatkowymi informacjami pojawi się na Państwa koncie platformy b2btrade.eu, a każda zmiana statusu reklamacji zostanie wysłana na adres e-mail, który został podany podczas rejestracji. 
Uwaga: możemy wysłać naprawiony / wymieniony produkt do klienta końcowego, jednakże zgłoszenie takie powinno być podane w „informacjach dodatkowych” wraz a adresem klienta końcowego

COOKIES

Strona używa Cookies. Czytaj więcej.